Weekly Bulletins
  300 Broad St • Menasha, WI 54952 • Map

September

September 23-24, 2023

September 16-17, 2023

September 02-03, 2023

September 09-10, 2023

August

August 26-27, 2023

August 19-20, 2023

August 12-13, 2023

August 05-06, 2023

July

July 29-30, 2023

July 22-23, 2023

July 15-16, 2023

July 08-09, 2023

July 01-02, 2023

June

June 24-25, 2023

June 10-11, 2023

June 03-04, 2023

May

May 27-28, 2023

May 20-21, 2023

May 13-14, 2023

May 06-07, 2023

April

April 29-30, 2023

April 22-23, 2023

April 15-16, 2023

April 08-09, 2023

April 01-02, 2023

March

March 25-26, 2023

March 18-19, 2023

March 11-12, 2023

March 04-05, 2023

February

February 25-26, 2023

February 18-19, 2023

February 11-12, 2023

February 04-05, 2023

January

January 28-29, 2023

January 21-22, 2023

January 14-15, 2023

January 07-08, 2023

December 31, 2022 & January 1, 2023

December

December 24-25, 2022

December 17-18, 2022

December 10-11, 2022

December 03-04, 2022

November

November 26-27, 2022

November 19-20, 2022

November 12-13, 2022

November 05-06, 2022

October

October 29-30, 2022

October 22-23, 2022

October 15-16, 2022

October 08-09, 2022

October 01-02, 2022

September

September 24-25, 2022

September 17-18, 2022

September 10-11, 2022

September 03-04, 2022

August

August 27-28, 2022

August 20-21, 2022

August 13-14, 2022

August 06-07, 2022

July

July 30-31, 2022

July 23-24, 2022

July 16-17, 2022

July 09-10, 2022

July 02-03, 2022

June

June 25-26, 2022

June 18-19, 2022

June 11-12, 2022

June 04-05, 2022

May

May 28-29, 2022

May 21-22, 2022

May 14-15, 2022

May 07-08, 2022

May 01, 2022

April

April 23-24, 2022

April 16-17, 2022

April 09-10, 2022

April 02-03, 2022

March

March 26-27, 2022

March 19-20, 2022

March 12-13, 2022

March 05-06, 2022

February

February 26-27, 2022

February 19-20, 2022

February 12-13, 2022

February 05-06, 2022

January

January 29-30, 2022

January 22-23, 2022

January 15-16, 2022

January 08-09, 2022

January 01-02, 2022

December

December 25-26, 2021

December 18-19, 2021

December 11-12, 2021

December 4-5, 2021

November

November 27-28, 2021

November 20-21, 2021

November 13-14, 2021

November 6-7, 2021

October

October 30-31, 2021

October 23-24, 2021

October 16-17, 2021

October 9-10, 2021

October 2-3, 2021

September

September 25-26, 2021

September 18-19, 2021

September 11-12, 2021

September 4-5, 2021

August

August 28-29, 2021

August 21-22, 2021

August 14-15, 2021

August 7-8, 2021

August 1, 2021

July

July 24-25, 2021

July 17-18, 2021

July 10-11, 2021

July 3-4, 2021

June

June 26-27, 2021

June 19-20, 2021

June 12-13, 2021

June 5-6, 2021

May

May 29-30, 2021

May 22-23, 2021

May 15-16,2021

May 8-9,2021

May 1-2,2021

April

April 24-25,2021

April 17-18,2021

April 10-11, 2021

April 3-4, 2021

March

March 27-28, 2021

March 20-21, 2021

March 13-14, 2021

March 6-7, 2021

February

February 27-28, 2021

February 20-21, 2021

February 13-14, 2021

February 6-7, 2021

January

January 30-31, 2021

January 23-24, 2021

January 16-17, 2021

January 9-10, 2021

January 2-3, 2021

December

December 26-27, 2020

December 19-20, 2020

December 12-13, 2020

December 5-6, 2020

November

November 28-29, 2020

November 21-22, 2020

November 14-15, 2020

November 7-8, 2020

November 1, 2020

October

October 31, 2020

October 24-25, 2020

October 17-18, 2020

October 10-11, 2020

October 3-4, 2020

September

September 26-27, 2020

September 19-20, 2020

September 12-13, 2020

September 5-6, 2020

August

August 29-30, 2020

August 22-23, 2020

August 15-16, 2020

August 8-9, 2020

August 1-2, 2020

July

July 25-26, 2020

July 18-19, 2020

July 11-12, 2020

July 4-5, 2020

June

June 27-28, 2020

June 20-21, 2020

June 13-14, 2020

June 6-7, 2020

May

May 31, 2020

May 23-24, 2020

May 16-17, 2020

May 9-10, 2020

May 2-3, 2020

April

April 25-26, 2020

March

March 14-15, 2020

March 7-8, 2020

March 1, 2020

February

February 29, 2020

February 22-23, 2020

February 15-16, 2020

February 8-9, 2020

February 1-2, 2020

January

January 25-26, 2020

January 18-19, 2020

January 11-12, 2020

January 4-5, 2020

Contact Information

Worship With Us

Saturdays at 5:00pm

Sundays at 9:00am

Wednesdays at 6:30pm

Sunday Education Hour at 10:30am

Wednesday Advent & Lenten Services at 9:00am & 6:30pm

Wednesday Lenten Suppers at 5:15pm

Handicap Information